In 2 of 3 sessies wordt een intake afgenomen, waarin de eerste keer een intakegesprek plaatsvindt en de 2e en 3e keer ervaringsgerichte oefeningen en de aanraking (wanneer mogelijk) worden gedaan. De 4e keer wordt er samen een duidelijk behandelplan opgesteld, van waaruit de therapie wordt gestart.

In de therapie wordt voelbaar gemaakt waar en op welk moment je blokkeert. Eventuele blokkeringen in je gevoel komen bij de haptotherapie makkelijk los, zodat gevoelens die zijn weggestopt herkend en verwerkt kunnen worden en vervolgens een plaats kunnen krijgen in je leven. Gevolgen van dit bewustwordingsproces kunnen zijn dat je:

        voelt wanneer je teveel hooi op je vork neemt,
        eerder je gevoelens deelt met je omgeving ,
        moeilijke of nare gevoelens kunt accepteren,
        komt tot het nemen van beslissingen of het maken van keuzes in je leven.